rezident

Rezident I. správy SNB - byl představitelem a zástupcem rozvědných orgánů ministerstva vnitra na československých zastupitelských úřadech v zahraničí (legalizován zpravidla v diplomatické funkci), který v zemi působnosti osobně řídil a odpovídal za činnost rezidentury. Do funkce rezidenta byl kádrový příslušník čs. rozvědky jmenován ministrem vnitra na základě návrhu náčelníka I. správy FMV, doporučeného předsednictvem CÚV KSČ. Jmenování podléhalo schválení ÚV KSČ. Každý návrh na vyslání kádrového příslušníka na rezidenturu v zahraničí podléhalo projednání a doporučení  předsednictvu CÚV KSČ při I. správě FMV.

Za řízení legální rezidentury, plnění operativních plánů a výsledků odpovídal rezident ministru vnitra prostřednictvím vedení I. správy. Pracovníci rezidentur měli právo komunikace se základními organizacemi a CÚV KSČ v centrále bez cenzury ze strany rezidenta.

Rezident kromě dalších úkolů zodpovídal za spolupráci s určenými představiteli sovětské rozvědky a rezidentem ZS/GŠ.

Rezident ZS/GŠ - byl orgán agenturního průzkumu (APz), agent nebo spolupracovník (SP), který z pověření Hlavního ústředí (centrála ZS/GŠ) řídil agenturní práci rezidentury.

Viz také: 1. správa FMV, legální rezidentura

---