mikrotečka

Mnohonásobně zmenšený obraz zprávy, dokumentů, až na velikost tečky. Používá se k předávání zpráv neosobním spojením (na krycí adresu poštou) Dociluje se zmenšení až 10 000 : 1.

viz také: operativní technika, mikrofoto

---