12. odbor I. správy

Vedení:

  • 1988 - náčelník odboru kpt. JUDr. Jan Dušek

12. odbor - organizační a operační odbor I. správy zabezpečoval dle resortních předpisů a pokynů náčelníka správy úkoly týkající se vnitřního režimu, ochrany utajovaných skutečností, mimořádně bezpečnostních akcí a ochrany objektů správy. Zabezpečoval úkoly související s výstavbou a dobudováním objektu KAHAN a jeho využíváním v době míru i v podmínkách branné pohotovosti státu jako hlavní válečné pracoviště správy.
Odbor dále metodicky řídil činnost organizačních celků správy při zpracování normativních materiálů. Řídil, kontroloval a podílel se na zabezpečování administrativní činnosti a spisové služby správy, plnil úkoly podatelny a zajišťoval rozmnožování a vydávání normotvorních materiálů. Evidoval obecně závazné právní předpisy a další interní předpisy nezbytné pro zabezpečení úkolů správy. Zabezpečoval činnost operačního střediska správy, zajišťoval stanovené úkoly na úseku mezinárodní spolupráce a překladatelskou činnost.

Viz také: 1. správa FMV, sekretariát náčelníka I. správy

---