hluché místo

Prostor, v němž se sledovaný objekt vymykal přímé kontrole sledovačky. 

---