linie rozvědné činnosti

Základní druh rozvědné činnosti podle obsahového zaměření. Rozlišovaly se tyto linie: politická rozvědka, vědecko-technická rozvědka, zahraniční kontrarozvědka a nelegální rozvědka (pracuje po všech liniích) 

---