plán

(v čs. rozvědce) - Závazný soubor úkolů a postupů předem stanovených k dosažení vytýčených cílů rozvědné činnosti v určitém časovém období s odpovídajícím zajištěním sil a prostředků. Základními plánovacími dokumenty v rozvědce byly: střednědobý plán (pětiletý); roční plány správy, odborů a rezidentur; plány rozvědných operací a akcí. 

---