perspektivní agentura

tajní spolupracovníci, kteří měli reálné objektivní a subjektivní předpoklady získat v plánované době (v bližší nebo vzdálenější časové perspektivě) potřebné rozvědné možnosti. Znamená to, že při získání ke spolupráci ještě neměli tyto možnosti (resp. uplatnění), avšak měli již odpovídající věk, kvalifikaci, styky, příbuzné, profesní perspektivy, místo budoucího /existujícího/ působení aj. Šlo zpravidla o studenty, absolventy vysokých škol, speciálních kursů, vědecké kádry, příslušníky speciálních služeb a vysazovanou agenturu.

viz také: kategorie tajných spolupracovníků

---