23. odbor I. správy

  • do r. 1968: 11. odbor, v období 1969-1971: 2. odbor Správy D, v období 1974-1989: 23. odbor - Odbor výběr, výchova a řízení nelegální rozvědky

Vedení odboru:

  • 1971 - náčelník pplk. Štěpán Meixner "Mráz"

Získaval, vybíral a připravoval kandidáty na nelegální rozvědnou činnost . Vysílal nelegální rozvědčíky a agenturu a řídil nelegální rozvědný aparát v zahraničí. Budoval a organizoval oboustranné operativní spojení s nelegálním rozvědným aparátem. Řídil agenturní síť vybudovanou v zahraničí nebo převzatou nelegálním rozvědným aparátem. Na základě cílů a úklů stanovených ministrem vnitra ČSSR pro nelegální rozvědnou činnost v zájmových zemích organizoval rozpracování objektů a získávání tajných signálů, informací a dokumentů o politickém, vojenském, vědeckotechnickém a hospodářském potenciálu kapitalistických států s cílem odhalovat plány a zámysly imperialistických států proti ČSSR a socialistickému táboru a opatření rozvědných a kontrarozvědných orgánů proti ČSSR.

Viz také: 1. správa FMV, nelegální rozvědka

---