dekonspirace

Prozrazení utajovaných skutečností rozvědné činnosti před nepovolanými osobami. Každý případ dekonspirace (týkající se jak pracovníků rozvědky a příslušníků jejich rodin, tak i tajných spolupracovníků) musel být neprodleně hlášen nadřízenému náčelníkovi. Toto hlášení, doplněné o rozbor příčin dekonspirace s návrhem na nezbytná opatření postupovali rezidenti a náčelníci odborů centrály odboru zahraniční kontrarozvědky. 

---