Inspekce náčelníka I. správy

Vedení:

  • 1974 - 1976 náčelník skupiny inspekce pplk. Jiří Brůna "Bradáč"
  • od 1.1.1981 vedoucí st. inspekční důstojník kpt. JUDr. Ján Žolko "Riško"

Inspekce náčelníka I. správy plnila zejména tyto úkoly:

  • prováděla na základě pracovního plánu schváleného náčelníkem I. správy kontrolní a inspekční činnost na I. správě a zajišťovala plnění dalších úkolů, uložených náčelníkem správy,
  • kontrolovala plnění a dodržování zákonů, rozkazů, nařízení, směrnic a jiných předpisů,
  • zpracovávala rozbory morálně-politického stavu pracovníků I. správy a kázeňské praxe I. správy,
  • prošetřovala případy porušení zákona o služebním poměru příslušníků SNB pracovníky I. správy a navrhovala náčelníkovi I. správy provedení potřebných opatření,
  • předávala v případě podezření vzniklého v průběhu šetření vůči pracovníkovi I. správy ze spáchání přečinu nebo trestného činu případ k vyřízení inspekci ministra vnitra ČSSR,
  • prošetřovala stížnosti a podněty občanů, orgánů a institucí, směrující k činnosti pracovníků I. správy i stížnosti a podněty pracovníků I. správy a odpovídala za jejich vyřízení v zákonné lhůtě, vedla jednotnou evidenci všech stížností, oznámení a podnětů, podaných nebo předaných na I. správu.

Viz také: náčelník I. správy, 25. odbor I. správy

---