agenturní informace

Utajované informace, získané tajným spolupracovníkem, zpravidla na základě úkolů rozvědky. Mohly mít formu písemného sdělení, záznamu nebo ústního sdělení TS a dokumentu.

Viz také: informační činnost, agentura

---