Odbor dokumentace nelegální rozvědky

  • do r. 1968: 10. odbor, v období 1969-1971: 1. odbor Správy D, v období 1974-1989: 18. odbor

Vedení:

  • zástupce náčelníka odboru kpt. Josef Sabo "Bártek" (1982 -

Odbor I. správy prováděl vhodné operativní opatření k získání pravých dokladů, úprav a zápisů do matričních, školních a zaměstnaneckých spisů a evidencí v ČSSR a v zahraničí, zhotovoval krycí doklady a legalizoval cesty do zahraničí. Dále vytvářel základní podmínky pro legalizování pobytu nelegálních rozvědčíků v zahraničí. Agenturně rozpracovával dokumentační báze v zájmových zemích s cílem získání informací potřebných pro legalizaci pobytu nelegálních rozvědčíků a agenturu schopnou provádět potřebnou pomoc a zásahy. Odbor navrhoval a rozpracovával bezpečné trasy pro vysazování a stahování neleg. rozvědčíků a zajišťoval je odpovídajícími doklady. Odbor dále prováděl obranu dokumentace za účelem zvyšování bezpečnosti nel. rozvědčíků  v době jejich pobytu v zahraničí a utajení metod práce nelegální rozvědky.

Viz také: 1. správa FMV, nelegální rozvědka

---