pomocná agentura

byly to TS (agenti a ideospolupracovníci), kteří zajišťovali organizačně operativní stránky rozvědné činnosti, jmenovitě: spojení s dalšími TS (jako agent kurýr, spojka, přepážka, krycí adresa, majitel propůjčeného bytu, konspiračního bytu, krycí telefon, radista), prováděli ustanovku a sledování; umístění operativně technických prostředků do objektů.

viz také: kategorie tajných spolupracovníků

---