Aktivní opatření

Již v prvním statutu komunistické rozvědky z r. 1954 (TRMV č.100/1954) se objevuje pověření provádět zvláštní opatření uložená a schválená politickým sekretariátem ÚV KSČ a čs. vládou: "odhalovat a mařit plány kapitalistických zemí, rozbíjet reakční emigrantská seskupení a kompromitovat jejich vedoucí, desinformovat kapitalistické vlády, generální štáby a rozvědky. Případně vykonávat jiná důležitá opatření.“ Pro tyto úkoly se vžil pojem Aktivní opatření (AO). Výraz jako takový  je, jako v mnoha jiných případech, překladem z ruštiny kde pro podobné akce KGB užívala spojení „Aktivnoje meroprijatija“.

Dle definice samotné 1. správy FMV šlo o: přísné tajné opatření směřující v konečném účinku k podpoře zahraniční politiky a bezpečnosti světové socialistické soustavy nebo ke splnění určitého konkrétního operativního záměru. Konečného účinku dosahuje rozvědka tím, že  zpravodajskými silami, formami a prostředky co nejúčinněji zasahuje nepřítele v oblastech politického, hospodářského nebo vojenského života nebo zajišťuje jiný prospěch zájmům ČSSR a zemím socialistické soustavy.

Šlo tedy o jakoukoliv činnost s cílem oslabit nebo zmást protivníka, např. šířením dezinformací, poplašných zpráv, kompromitací, skandalizací, vyvoláváním nepokojů nebo demonstrací. Termín ovšem označoval i plánování a realizaci únosů, sabotáží či vražd.

AO se staly spolu se získáváním zpravodajských informací hlavním úkolem rozvědky a jednou z hlavních metod její práce. Příslušníci rozvědky pracující na zahraničních rezidenturách, měli povinnost ročně vytvořit minimálně dva náměty pro možná AO. Od roku 1964 byla AO v gesci samostatného odboru. Minimálně od poloviny sedmdesátých let existovaly v rámci rozvědky (v gesci odboru AO) následující dlouhodobé operace - aktivní opatření:

 1. AO SÉPIE – zahrnovalo všechny akce a opatření proti USA – „ hlavní nepřítel "
 2. AO ASPEN – boj proti mezinárodnímu sionismu (operace zrušena 1987; problematika začleněna zejména do operace SEPIE)
 3. AO LONG – dlouhodobé operace nebo opatření proti NATO
 4. AO SYNONYM – aktivní opaření směřující proti KBSE – nebo k dosáhnutí „konstruktivního přístupu“ účastníků jednotlivých schúzek KBSE
 5. AO ČAJ – akce proti ČLR – „odhalování expanzionistické agresivní politiky Číny“
 6. AO NAPA – operace v rámci Hnutí nezúčastněných zemí; posilování protiimperialistického charakteru HNZ
 7. AO PAGODA – diskreditace politiky Vatikánu a papeže Jana Pavla II. (operace zrušena 1987; problematika začleněna do operace INFEKCE)
 8. AO AKTÉR – operace po linii diskreditace politiky SRN a Rakouska (operace zrušena 1988 a problematika začleněna do operace LONG)
 9. AO DELTA – aktivní opatření proti USA realizována v oblasti Blízkého Východu (operace zrušena 1987; problematika začleněna do operace NAPA)
 10. AO KOMETA – operace proti cizím tajným službám (především CIA, BND)
 11. AO INFEKCE – proti ideodiverzním centrům a problematika rozporů uvnitř nepřátelské emigrace; akce proti Rádiu svobodná Europa
 12. AO ÚROK​ –​ podpora čs. zahraničního obchodu a diskreditace ekonomické politiky USA.
 13. AO VARIACE – opatření v souvislosti z děním v Polsku (Solidarita), Podpora marx-leninských síl v PLR

Všechny dlouhodobé AO a zejména jednotlivé akce prováděné čs. rozvědkou byly pravidelně, minimálně jednou ročně konzultovány s představiteli KGB. Kromě toho byla rozvědka KGB pravidelně informována o všech důležitých akcích, jejich přípravě, průběhu a ohlasech.

Seznam aktivních opatření v letech 1970 - 1989, které realizoval 3. odbor Správy B (B/3), od roku 1974 jako 36. odbor
(pozn.: nezahrnuje všechny AO po linii dalších odborů I. správy)
 • 1970: PA Pancíř, Rída, Pach, Vlna, Pachl, Seminář, kontinent, Enklama,  Úsvit, AO Heitman (opatř proti býv. řed. čs. rozhlasu), PA Kazimír (na paralyzování nepř. činnosti), AO Manifest 2, PA Souhra I, Sudety, PO Interval, PA Souhra III, Převrat, Popud, Kongres,
 • 1971: PA Brigadýr, PO Poprask, PA Záměr, PO Záměr, PA Aliance, AO Politruk, AO Palestina, Redaktor, PA Senátor, Sidon, PO Svícen, PA Labiryn, Spiklenec, Infiltrace, Aspirant, Historie, Habdal, Analýza, Separat, PO Hadbal, PA Varhaník, Výzva, Podpora, Kreten, Odborník, Resignace, Drogy, Paton, Kamínek, Kyklop, Předehra, Odin, Manifest III,
 • 1972: PA Fundament, Projekt, Karol, Rekrut, Partner, Klín, PO Solar, PA Komando, Exil, Jed, Makaron, Hasič, Coronel II, Senator II, Slunovrat, Attila II, Ztráta, Kříž, Obchod, Hrad, Sonda, Vypravěč,Bimetal,  Biolit, Památník, Táborák, Podporátor, Protokol, Přátelé, PO Družina, PA Úder, Jádro, PO Trn, PA Regina, Avion, PO Vítěz, Kovář, Švéd, Faun, Dotace, PA Praktikant, Regulátor, Trubabur, Velmistr, Mitrop, PO Jehla
 • 1973: PA Mitrop, Mitrop II, Fanda, Omegap, Duha, Vietus, Mina III Ka, Kampanachi, Kampaň, Taktik, Pagan, Moly, Wiliam, Tumos, Preludium, Diva, Varhany, Ferenc, Tajemník, Fanda, Poptávka, Galina, Danilo, Mohykán, Zona, Matador, Lufťák, Rafael, Pták III, Pták IV, Alan, Volby, Long, Budha II, Akoro, Polar, Lev, Fiesta, Mango, Hoower, Beira, Koleda, Junák, Filantrop, Tadeáš
 • 1974: AO Busta, Borax, Kanár, Nedůvěra, Povodeň, Sakura, Erb, Zmar, Přepad, Rafael, Jesep, Agitka, Akord, Zápletka, Jesep II, Aviso, Phytia II, Anketa, Etapa, Derivát, Bohém, Xerxes, Blíženci, Cedr, Bora, Bok, Dispute, Odysseus, Přízrak, Gadi, Clona, Lež, Duktus, Rafael VI, Gel, Ivana, Bramuto II, Adonis, Láva, akvisice, Drop III, Vykladač, Přísada, Polínko, Pálka, Buršák, Akrobat, Kinematograf, Taxis, Hračka., Rezeda, Cipřiš, Amulety, Revolta, Tětiva, Aparát, Car, Citrát, Tyrkis, Amor, Pepton, Bidet, Běs, Anotace, Ažura, Banket, Cval,
 • 1975: Evropa, Rašid, Pythya, Mýdlo, Cembalo, Candat, Centin, Saso, Izaf, Konference, Acidita, Bzukot, Vampir, Azor, Touha, Delen, Manon, Antika, Inka II, Akvizice IV., Kabar, Hvozd, Ažura, Cip, Činže, Lipka, Obelisk, Kolár, Luk II, Baltik, Vykladač II, Výprava, Čakan, Ulita, Choutka, Knuta, Bureň, Azor, Aféra, Optik, Akubir, Rula, Útrata, Káně, Nonsion I, Rezeda IV, Štafeta, Cirát, Egal, Madlo, Cinobr, Výročí, Evropa, Papyrus, Agit, Náboj, Nához, Slánka, Rafael IX, Kaluz, Palba, Balkán, Krysař, Polis, Vampír, Cíl, Průraz I, Chvoj, Afiš, Měnič, Objev, Nákaza, Jepice, Fank, Leč, Kajak, Emisar, Helma, Dispute II, Lach, Falut, Jagr, Iber, Mag, Egej, Cesta, Rafael X, Kadence, Rubicon, Fank II, Litera, Inspekce, Čirok, Blizard, Inspekce II, Ormik, Harfa, operace Faraon, Tesař, Rys, Iluse, Emis, Ofset, Cirka, Imitace, Akvizice VII, Kanzik, Tamus, Kafr, Pachatel, Singl, Evropa II, Mandel, Cigaro
 • 1976: Negro, Vada, Hoboj, Velia, Indicie, Muklíř, Úprava, Volt, Vampír IV, Isabela, Panel, Gaučo II a III, Barel a I., Anatom, Rafael XI, Talar I, Rampa, Hluš, Scena, Haras II, Rosenka, Kaliko, Násep,  Tamus 3, Izobara, Klívie, Lisař, Balet, Hasič, Lastek, Malta, Studánka, Malaga, Deflace, Replika I a II, Zakol, Banka, Typos, Lamela, Nábor, Omikron, Abnas a II, Fain, Emfa, Akvisice VIII, Namon, Rafael XII, Modeler, Regus, Inflace, Náběh, Jamka,  Jelec, Cicero, op Tyrkys, Malin, Gaučo IV, Mlat, Synonym, Sever,  Mračno, Rafael XIII, Fanatik, ac Rubicon, Lež, Fadesa, Tago,  Talár II, Barel, Matador, Indiga, Tavič, Chrpa, Tereza, Závazek, Saturn, Viráž, Jabloň, Fanatik, Vokál, Salka, Imel, Epocha, Panika, Obžaloba, operace Fortuna, Amarilis-Topa Famfara, Oběh-Ohař, Camel, Fanatik II, Imrrime, Rafael XIV, Galerie, Haté, Přítrž, Zrak, Výročí, Haras, Op. Badatel, Oblouk, Op. Kalibr, Protěž, Talár III, Rosalie, Sekce,
 • 1977: AO  Hotymír, Ocílka, Letora, Op. Pagoda, Arcadia, Toxin, Kadr, Igelit, Radikal, Wams, Inflace, Enze, ac Minuta, Dublér, Radikál, Oheň, Ensabla, Tarok, Odra, Janovec, Habura, Kraslice, Palmeto  III, Haras, Fading, Mobil, Homole, Zubr, Krajka, Užovka, Pásovec, Jelka, Želva, Jamka, Harpuna, Terma, Záruka, Kyj, Zápočet, Jesater, Obruba, Kari, Otrok, Vápmo, Jakošt, Imfule, Panafin, Upa, Zátoka, Velur, Pagoda, Jambus, Segment, Kajka, Reforma, Valor, Oliver, Pompa, Badatel, Tandem, Regata, Op. Ensym, Rukavice, Horymír I, Ablegát, Obtisk, Tarif, Gevetika, Varant, Kněžna, Talar IV, Zeleneč, Důraz, Obnos, Kacíř, Iktus, ac Akvizice, Autor, Zetor, Jeseň, Truhlice, Agrese, Adrie, Akt, Afekt, Vůdce, Cívka, Vita, Odpis, Ironie, ac Magie, Fara, Bacil, Herec, Umění, Hráč, Akvizice, Debata, Gáza, Duna, Blín, Fanatik II, Obtisk II, Atlas, Pribina, Jestřáb, Recept, Pramen 2, Nářek, Import, Pocit, Op. Pogrom, Op. Záhada, Iglu, Alois, Eruta, Mýdlo, Anexe, Albín, Imago, Piha,
 • 1978: Citár,  Atol, Kult, Piha, Jonatan, Džungle, Op. Ebonit, Aktér, Platon, Narcis, Citera, O Badatel, AO Tornado os. před. Ostrovský, O Čaj v AO Elan, AO Sup, O Ebonit, AO Bolero, Migren, Humor, Juno, Kalaita, Beton, Palcát, Kokos, O Delta, AO Glosa, Průtrž II, Jamka-2, Lux, Loto, O Napa, AO Bivoj, Stehlík, Gaza,AO Džungle,
 • 1979: AO Mink, Rosa, Angora, Ovidius, Řasa, Kořist, Uragan, AO Badatel, AO Atol 15, Snaha, Oceán - 2, Problém, Orion, Freska, Nektar, Epos, Urna, Ovidius, Latus I, Arkýř, Mare
 • 1980: AO Lux, Sbor, ac Uran, Čmelák, Test, Koncert, Hvězda, Shoda, Údaj, Perla, Mlha, Aktiv, Montér, Skutek, Zákop, Šat, Gema
 • 1981: Astra, Sbor, Keram, Kov, Buchara, Op. Long, Examen, Faun, Šek, Mikrob, Ajva, Úlek, Omega, Madathen, Sirius, Vibrace, AO Variace (v Polsku), Nidba, Dohled, Unikát 35, Skutek, Sahara, Rozum
 • 1982: Kanopa, Markib, Integrace, Asur, Gondola, Bar, Mikrob, Nálada, Rata,  Rano, Depro, Gott, Kardinál, Sirius, Vánek, Bor, First, Biogaz, Mala, Věda, Ker, Ostříž, Náskok, Niko, Nimfa, Mikrob 2, Ves, Tempo, Soper, Tykev, Věda 3, Zákop, Zatmění, Ogar,
 • 1983: Rino, Vánek, Figura, Mráz, Tempo, Maxim, Náskok, Petrica, Bor 3, Figura, Hugo, Písmo, Karina, Niva 35, Centur, Briz, Zákop, Fog, Písmo, Aspen,
 • 1984: Stop, Bor 2, Ves, Briz, Ipo, Písmo (od P 7.500,-DM), Drip, Škodnik, Flint, Kokr, Op Aspen, Drotik, Studium, Epo, Kopí, Pojzon, Ada, Estar, Sprint, Trok, Dva, Bib, Gren, Rabat, Integrace, Sprint 4,6, Ves 2, Depro, Niko, Keba, Ait, Drn, Derby, Orchestr, Terč, Karina, Šalamůn, Čas,
 • 1985: AO Bor 4, Karina, Petrica, Dva, Ves 2, Vot, Kredo, Rabat, Taxi, Epo,  Bib, Kino, Dovoz, Sine, Aspen, Derby VII, Dortík, Kerim, Boháč (brožura), Drotik, Kopí, Mundo (proti ose Washington - Bonn), Roh, Petrika, Dovoz, Atak, Integrace, Krk, Ada, Derby, Pot, Ata, Bango (Op DELTA), Chalas, Bumerang, Loa, Klak, Kim Sun, Labet, Etna, Flora, Gaz,
 • 1986: Petrica, Štern, Bul, Kimsun, Max, Lon, Kino, Chalas, Aka, Ria, Derby, Smír, Písmo 2, Klaka, Tlak, Dovoz, Anemy, Chan, Konsultace,  Kliros, Mundo, Grafit, Sion, Licho, Men, Kliros, Epo II, Sorbit V, Era, Integrace, Derby, Lon, Votiv, Stav (volby v NSR 87), Liba, Pejzon, Samak, Dauša, Sako, Vele, Mit, Orden, Defensa II,
 • 1987: AO Geos, Oskar, Poli, Soobščniki, Defensa 4, Sako, Buklit, Štok, Foro, Sukop, Fib, Fib II, Chej, Derby XVI, Chalas, Oba, Štok 6, Bergen, Derno 2, Femina, Ente, Revi, Mit, Sbor, Afri, Lima, Arak, Vitkim, Femina, Bohr 3-4, Usus, Djihad, Pon, Nar, Sako, Orden, Mundo, Geos, Servis 6, Buklit, Lon, Revue, Antro, Saga, Integrace, Cepa, Rebus,
 • 1988: AO Baka, Chemo, Mundo 2, Chalas, Femina, Melli, Sepie, Foro 6, Arak, Poli, Ente, Viru, Pokus 2, Derby 17 v Operaci SEPIE, Tlak, Jada 2, Bak, Back, Idos, Prokeš, Ido 5, Femina
 • 1989: AO Kolaps, Back IV, Máta, Trak, Dada, OP Úrok, AO Rabat III, Dada, Kladba, Muzikál, Disko, Mata, Cristobal, Men II, Vitkim, Mezi, Kladba II, Rabat IV, Kolaps II, Chemo II

Viz také: 1. správa FMV, 36. odbor I. správy, desinformace, námět aktivního opatření

---