referátník

Tiskopis, na který se psaly návrhy důležitých externě zasílaných spisů (přípisů, obsahujících závažné informace a poznatky, návrhy aj.), jež před odesláním musely být schváleny zpravidla několika služebními funkcionáři. Referátník obsahoval zdůvodnění i návrh textu spisu.

---