80. odbor I. správy

  • Odbor pro výkon, řízení a koordinační rozvědné činnosti z území ČSSR

Odbor byl zřízen reorganizací k 1. dubnu 1982. Prováděl, organizoval a koordinoval rozvědnou činnost z území ČSSR ve smyslu zaměření a úkolů I. správy. Prováděl vlastní výkon rozvědné činnosti a usměrňoval práci oblastních odborů I. správy (OO-StB), realizoval činnost mezi operativními odbory I. správy a mezi kontrarozvědnými útvary FMV, zejména ve vyhledávací, typovací a získávací činnosti, dále při obraně československých kolonií v zahraničí, obraně a ochraně ekonomických zájmů ČSSR v zahraničí. Prováděl kontrolu plnění úkolů stanovených nařízením náčelníka I. správy a plánem práce oblastních odborů StB.

Viz také: 1. správa FMV, Oblastní odbory I. správy

---