rizikové okolnosti

Okolnosti (nejasné, podezřelé, záporné, nebezpečné), které představovaly nebo by mohly znamenat ohrožení rozvědné práce. Uváděly se v návrzích na získání TS, kontakty v zahraničí, aktivní opatření aj. rozvědné operace a akce, v záznamech ze schůzek apod. 

---