Vojenské výzvědné zpravodajství

(VVZ) - V terminologii ZS/GŠ bylo tímto označováno organizované získávání a vyhodnocování zpráv o nepříteli v době míru i za války, potřebných pro obranu ČSSR a států Varšavské smlouvy.

---