3. odbor X. správy

Zabýval se kontrarozvědnou obranou školství a mládeže. Řídil několik spolupracovníků mladších 18ti let a jeho příslušníci se často dopouštěli šikany a brutálních zásahů proti studentům. Do jeho kompetence patřila i kontrarozvědná ochrana sportu, tedy především sportovců, kteří cestovali do zemí západní Evropy

Viz také: X. správa FMV

---