Obranná příprava a ochrana Správy vyšetřování StB

  • Vyhodnocovala připravenost příslušníků správy pro brannou pohotovost státu;
  • Zabezpečovala úkoly spojené s bojovou a mobilizační připraveností správy a vedla k tomu potřebnou dokumentaci;
  • Organizačně zabezpečovala bojovou pohotovost příslušníků správy a zpracovávala podklady k provedení prověrek bojové pohotovostí správy;
  • Kontrolovala vytřiďování mobilizačních dokumentů a zabezpečovala jejich archivování;
  • Zpracovávala plány realizace mimořádných bezpečnostních opatření na správě;
  • Řídila, organizovala a prováděla bojovou a brannou přípravu příslušníků správy a vyhodnocovala její průběh a dosažené výsledky;
  • Zabezpečovala a kontrolovala dodržování zásad stanovených pro ochranu utajovaných skutečností a kontrolovala jejich dodržování;
  • Zajišťovala výkon služby dozorčího důstojníka správy.

Viz také: Správa vyšetřování Státní bezpečnosti

---