operativní pracovník

Příslušník SNB, který se bezprostředně podílel na agenturně operativní činnosti (plnění úkolů na úseku Veřejné bezpečnosti, StB včetně rozvědky) za použití agenturně operativních prostředků (TS, operativní technika, materiální a finanční prostředky, legální zdroje).

V rozvědce to byl příslušník I. správy SNB, který:

  • rozpracovával objekty (báze, styky, typy)
  • získával a řídil TS 
  • získával a zpracovával rozvědné informace 
  • prováděl aktivní opatření 
  • organizoval a zabezpečoval obranu a ochranu čs. ZÚ a čs. občanů (kolonie) v zahraničí.

---