organizační dopis

Tvořil úvodní část kurýrní zásilky. Organizační dopisy centrály obvykle obsahoval řídící pokyny k organizaci činnosti rezidentur. Organizační dopisy rezidentury zahrnovaly stručnou charakteristiku organizátorské a řídící práce rezidenta za určité období.

viz také: legální rezidentura, konsignace

---