Analýza informací

Rozbor informací pokud jde o jejich obsah, druhy, prameny (podprameny), okolnosti získání (z jakých kruhů) z hlediska plnění (resp. plnění) daného úkolu, jejich věrohodnosti, objektivnosti, významu, aktuálnosti a využitelnosti. Analýza, informací se v rozvědném pojetí prolínala s jejich hodnocením. 

---