rozvědná akce

plánované, připravené a koordinované nasazení sil a prostředků odpovídající metodou proti objektům rozvědného zájmu za účelem dosažení taktického cíle. Plánovaly, připravovaly a realizovaly se buď samostatně, nebo v rámci rozvědné operace.

---