hodnocení tajného spolupracovníka

Komplexní posouzení kvality spolupráce, bezpečnostních rizik, spolehlivosti a další využitelnosti TS. Sledovalo případnou očistu agenturní sítě od neproduktivních nebo nespolehlivých TS. Hodnocení prováděl příslušný operativní odbor centrály (u TS řízených v zahraničí v součinnosti s rezidenturou) na základě podkladů z rezidentury a komplexního hodnocení TS. Hodnocení TS se provádělo po každé schůzce, komplexní hodnocení jednou ročně a dále rovněž při předávání TS jiné-mu řídícímu pracovníku rozvědky na rezidentuře nebo na jiný úsek; při změně kategorie TS; před zvláště důležitou akcí; při dekonspiraci nebo ohrožení bezpečnosti TS; k vyjasnění zjištěných závadových poznatků TS; jestliže byla přerušena, nebo ukončena spolupráce s TS; na rozkaz příslušného náčelníka. Výsledek hodnocení TS tvořil podklad pro doplnění nebo změnu jeho plánu řízení, výchovy a kontroly. 

---