archivní svazek

v případě čs. rozvědky svazek uložený v archivu I. správy SNB (55. odbor I. správy), když jeho obsah pozbyl bezprostředního operativního významu, využitelnosti.

viz také: svazková agenda

---