Blokace zájmových osob

Evidenční opatření koordinační povahy, které zabezpečovalo, aby se nestřetly bezpečnostní zájmy pracovníků ozbrojených složek. Při střetu blokace a evidování téže osoby platila přednost blokace při zvážení možnosti vzájemné výměny informací a dohody dalšího postupu podle výhodnosti rozpracování nebo využití zájmové osoby. Trvalou nebo jednorázovou blokací osoby se rozumělo oznámení žádajícímu útvaru cestou operačního - dozorčího důstojníka o přechodu blokované osoby přes hranice ČSSR. Trvalou a jednorázovou blokaci osob /motorových vozidel a věcí/ zabezpečoval pouze sekretariát federálního ministerstva vnitra ústřední operační středisko CENTR, na písemný požadavek příslušných útvarů SNB a vojsk MV.

viz také: blokovaná osoba, blokace trvalá, blokace jednorázová

---