Kádrová skupina X. správy

  • od 1. ledna 1981 do 5. března 1986: Kádrové a školské oddělení

Vedení:

  • 1974 - 1985 pplk. Jan Dajčar (náčelník)
  • 1985 - 1988 kpt. RSDr. Jiří Hora (náčelník)

Patřila mezi funkční útvary X. správy FMV a zabývala se personálními otázkami. Zpracovávala pro náčelníka správy podklady pro kádrová opatření, pro jednání zvláštní, výběrové a poradní komise a připravovala návrhy kádrových rozkazů náčelníka X. správy FMV. Skupina organizovala a prováděla nábor příslušníků, jejich vysílání do škol SNB, ale i do odborných a všeobecně vzdělávacích škol.

Viz také: X. správa FMV

---