získání pod cizí vlajkou

osoba (typ) byla získávána jménem některé instituce cizího státu, přičemž volba cizí vlajky a příprava legendy pro získání k tajné spolupráci předpokládala takový postup, aby přístup k budoucímu TS a způsob práce s ním odpovídaly věrohodně zvolené cizí vlajce a neprozrazovaly styl práce čs. rozvědky. Pro získání ke spolupráci pod cizí vlajkou bylo nezbytné přesné zjištění, že typ nebyl a není ve styku s pracovníky speciálních služeb plánované cizí vlajky. (tolik Směrnice pro rozvědnou činnost I. správy  SNB, čl. 13) Získání se provádělo jménem kapitalistických států, kapitalistických rozvědek, kontrarozvědek, různých organizací a institucí, monopolů, bank, firem, úřadů i legendovaných (fiktivních) organizací. Tento druh získání vyžadoval maximální vynalézavost, náročnost (znalosti), zvýšenou ostražitost, konspirativnost a legendování. Získávající musel ovládat perfektně všechny požadované znalosti (jazyk, kultura, historie, mentalita, zvláštnosti atd.) a rovněž organizace a materiální zabezpečení získávacího procesu musely odpovídat podmínkám „vlajky“ (doklady, ošacení apod.) Získání prováděli kádroví příslušníci (KP), TS /agent, ideový spolupracovník) na rezidenturách (legálních, nelegálních), KP a TS ze "třetích zemí" včetně z ČSSR (centrály) s legalizací pobytu (služební cesta apod.) 

---