souhrnná informace rozvědky

(SIR) - periodické analyticko-prognostické zpracování aktuálních problémů mezinárodních vztahů, aktuálních otázek z oblasti ekonomické, vojensko-politické a činnosti ideodiverzních a emigrantských center.

Informační odbor čs. rozvědky sestavoval každý rok tematické plány zpracování SIR včetně jejich termínování. SIR se pak většinou vypracovávaly na základě tohoto plánu, ale také podle potřeby, v závislosti na objektivním mezinárodním vývoji nebo na vyžádání příslušných nadřízených míst. SIR byly určeny především pro informování vedoucích řídících stranických a státních orgánů a činitelů.

Viz také: informační odbor I. správy, plán

SIR 1974 - 1979 (výběr):

Poprvé publikováno v on-line projektu ÚSTR v roce 2008.

---