Zdeněk Hazlbauer

Mjr. Zdeněk Hazlbauer alias „Hegr“ (nar. 25. 5. 1928), po svém nástupu na I. správu MV nejprve mj. zpracovával problematiku vědecko-technické rozvědky se zvláštním zaměřením na bakteriologii a atomistiku. K 1. 8. 1966 byl odvolán z funkce náčelníka 5. odboru a ustanoven do funkce SR zvláštní zálohy, 1. 12. 1966 ustanoven SR 7. odboru, kde začal zpracovávat zcela novou pro- blematiku v rozvědné práci (akce „Vlast“). Především bylo potřeba zpracovat po této linii pracovní koncepci, postupné cíle i metodiku. Tohoto úkolu se zhostil s plným úspěchem. Za účelem rozpracová- ní konkrétních akcí soustředil podklady z různých úseků rozvěd- ky i ministerstva vnitra, vyhodnotil je a stanovil další opatření.Ve dvou ze tří aktivně rozpracovávaných akcí dosáhl stanovené- ho mu cíle. Dne 10. 5. 1968 převeden na 11. odbor, 30. 4. 1970 propuštěn.

Viz: 69. odbor I. správy

---