5. odbor X. správy

Vedení:

 • 1974 - 1978 plk. Albín Kožuch (náčelník)
 • 1974 - 1978 pplk. Václav Šubrt (zástupce)
 • 1979 - 1983 mjr. JUDr. Josef Sámek (od 1.11.1978 zástupce, od 1.2.1979 pověřen řízením, od 1.5.1979 jmenován náčelníkem)
 • 1979 - 1986 mjr. Jiří Bezděcký (zástupce)
 • 1983 - 1988 mjr. JUDr. Josef Češelský (náčelník)
 • 1986 - 1988 mjr. Jaroslav Dvořák (zástupce)

Odbor se zabýval problematikou církví a náboženských společenství. Podobně jako 4. odbor se zaměřoval na zamezení a šíření zahraniční literatury i samizdatových edic. Pouze však s náboženskou tematikou. Jeho úkolem bylo monitorovat a zabraňovat kontaktům legálních i nelegálních členů církví se zahraničím. Odbor měl 2 oddělení:

 • 1. oddělení – římskokatolická církev a její zahraniční centra;
 • 2. oddělení – nekatolické církve a jejich zahraniční centra

V roce 1985 pod tzv. kontrarozvědnou ochranu patřil:

 • Arcibiskupský palác Praha;
 • Česká katolická charita;
 • Sdružení katolického duchovenstva Pacem in terris;
 • Katolické noviny, Duchovní pastýř;
 • Českobratrská církev evangelická Praha;
 • Československá církev husitská Praha;
 • Bratrská jednota baptistů Praha;
 • Církev adventistů sedmého dne Praha;
 • Jednota bratrská Praha;
 • Církev bratrská Praha;
 • Evangelická církev metodistická Praha;
 • Náboženská společnost čs. unitářů Praha;
 • Církev pravoslavná Praha;
 • Komenského evangelická bohoslovecká fakulta Praha;
 • Husova bohoslovecká fakulta Praha;
 • Ekumenická rada církví ČSSR Praha;
 • Křesťanská mírová konference Praha a její regionální sdružení.

Viz také: X. správa FMV

---