4. odbor X. správy

Vedení:

  • 1976-77 náčelník odboru pplk. JUDr. Oldřich Mézl
  • 1977-83 náčelník mjr. JUDr. Josef Nevečeřal
  • 1983-88 náčelník pplk. Josef Beneš (v letech 1979-83 zástupce náčelníka odboru)
  • 1974-77 zástupce náčelníka pplk. Jiří Krumphanzl
  • 1983-88 zástupce náčelníka pplk. Václav Šíma "Amis"

Odbor zpracovával problematiku ideologické diverze a emigrace. Do jeho gesce patřila kontrola "kanálů" kterými opozice komunikovala se svobodným světem. Třetí oddělení se věnovalo ukrajinským nacionalistům a velmi úzce spolupracovalo s KGB. Nejdůležitější akce vedené čtvrtým odborem byly spisy na Jiřího Pelikána a Pavla Tigrida. Z odhalených cest pro pašování literatury uveďme akci Delta, proti Jiřině Šiklové a dalším na jaře 1981. Odbor se podílel na několika propagandistických filmech vysílaných Československou televizí (Stromy, které nedají stín. Obchod s důvěrou. EM4 přichází a další..).

Viz také: X. správa FMV

---