Odbor zahraniční kontrarozvědky

  • od 1.3.1963 - 9. odbor (odbor zahraniční kontrarozvědky), 6. odbor, součást Správy B (1969 - 1971), Zvláštní odbor Federálního ministerstva zahraničních věcí (1971-1975), 26. odbor (1978 - 1990)

Vedení:

  • 1969 - 1971 viz: Správa B
  • 1971 - 1974 náčelník pplk. Jiří Brůna "Bradáč"
  • 1978 - 1983 náčelník pplk. Karel Vodrážka "Budín"
  • 1978 - zástupce náčelníka pplk. Juraj Katana "Hičák"
  • zástupce náčelníka v r. 1987 - kpt. PhDr. Stanislav Šimek "Cibula"

Z formálního hlediska odbor zabezpečoval úsek kontrarozvědných a rozvědných center, úsek emigrace a obrany rezidentur v zahraničí. Jednalo se o trvalé sledování činnosti bezpečnostních a speciálních služeb státu v zemi, kde rezidentura sídlila, sledoval činnost čs. emigrace vůči pracovníkům ZÚ. Jednalo se o odbor obrany aparátu rozvědky včetně kádrových pracovníků v zahraničí. Byl brán jako operativní odbor, proto měl své příslušníky vysazené i na československých zastupitelských úřadech. V letech 1974-1978 byl zrušen a jeho agenda byla převedena na teritoriální odbory politické rozvědky. Od prosince 1978 znovuobnoven jako 26. odbor.

V říjnu 1988 v rámci reorganisace se do odboru sloučil dosavadní odbor emigrace a ideodiverzních centrál (31. odbor). Odbor tak rovněž plnil úkoly při odhalování plánů podvratné činnosti a tajných operací speciálních služeb kapitalistických států proti ČSSR a zemím soc. tábora. "Zabezpečoval a plnil úkoly při odhalování podvratných plánů imperialistických zemí za přímého využití nepřátelské emigrace, Vatikánu, sionismu a stanovených ideodiverzních center."

Viz: 1. správa FMV, Správa B, 31. odbor I. správy

---