V. správa FMV

V. správa FMV (SNB) - Od počátků komunistického režimu existovala ve struktuře Státní bezpečnosti část, která se zabývala tzv. ochranou stranických a státních představitelů. Byla útvarem v rámci Sboru národní bezpečnosti (ve složce StB), tedy podléhala ministerstvu vnitra. Jako federální útvar byla zřízena rozkazem ministra vnitra ČSSR č. 5/1971.

Správa plnila úkoly v souvislosti s ochranou stanovených stranických a státních představitelů ČSSR, zahraničních představitelů při návštěvě ČSSR a určených stranických a státních objektů zvláštní důležitosti. Podle organizačního řádu Správy z března 1986 plnila především tyto úkoly:

 • ochrana generálního tajemníka Ústředního výboru KSČ a prezidenta ČSSR doma i v zahraničí;
 • ochrana dalších (stanovených) chráněných osob doma i v zahraničí;
 • ochrana zahraničních delegací;
 • ochrana určených objektů;
 • kontrarozvědná ochrana chráněných osob a objektů;
 • automobilová ochrana a doprava chráněných osob a zahraničních delegací doma, výjimečně v zahraničí;
 • bezpečnostně dopravní ochrana stanovených osob a zahraničních delegací;
 • obranně technická a hygienicko toxikologická ochrana stanovených osob a zahraničních delegací;
 • v určených případech mimořádné bezpečnostní akce a bezpečnostní akce v místech pobytu chráněných osob a zahraničních delegací;
 • spolupráce při letecké a železniční přepravě chráněných osob a zahraničních delegací;
 • spolupráce při ochraně státního tajemství ve stanovených objektech;
 • navrhuje a provádí opatření k účinné ochraně stanovených osob, zahraničních delegací a určených objektů;
 • získává, prověřuje a vyhodnocuje poznatky směřující k narušení systému chráněných osob, zahraničních delegací a objektů.

V čele Správy stál náčelník správy řízený přímo ministrem vnitra ČSSR. Vedle organizačních složek měla Správa 8. odborů (později 6 odborů s identickým zaměřením):

 1. odbor ochrany generálního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta ČSSR;
 2. odbor ochrany chráněných osob a zahraničních delegací;
 3. odbor bezpečnostně dopravní ochrany;
 4. odbor kontrarozvědné ochrany;
 5. odbor automobilní dopravy a ochrany;
 6. odbor ochranně technické a hygienicko toxikologické ochrany;
 7. odbor ochrany chráněných osob, zahraničních delegací a určených objektů na území Slovenské socialistické republiky;
 8. odbor ochrany určených objektů (LÍPA) – ochrana určených objektů na území České socialistické republiky (její součástí byla skupina Hrad).

---