74. odbor I. správy

  • 2. odbor Správy C (1969-1971), 2. odbor VTR (1971-1974)

Vedení:

  • od 1971 zástupce NO - mjr. Ing. Svatopluk Běláček "Brynych"
  • od 1971 zástupce NO - mjr. Zdeněk Hromádka "Hladil"
  • od 1982 náčelník odboru - plk. Ing. Miroslav Sýkora "Secký"
  • od 1982 zástupce NO pplk. Ing. Zdeněk Tomášek "Tauber"
  • od 1985 zástupce NO kpt. Ing. Václav Okleštěk "Plotnik"

Byl v letech 1974-1990 analyticko-informačním odborem I. správy FMV po linii vědecko-technické rozvědky. Odbor vyhledával a dlouhodobě vysazoval čs. občany do zahraničí k získávání vědeckotechnických informací. Metodicky a organizačně řídil práci orgánů oblastních odborů I. správy pracujících po linii VTR. Zpracovával dokumentace získané oběma odbory VTR tak, aby mohly být předány k realizaci čs. institucím a odborně zhodnoceny. Udržoval oficiální i agenturní styky s čs. státními institucemi. Z řad čs. občanů budoval ideoagenturu a své kádrové příslušníky umisťoval k plnění úkolů v legalizačních úřadech. V r. 1989 se členil na:

  • vnitřní skupinu,
  • dokumentační skupinu,
  • koordinační skupinu,
  • analytické oddělení.

Viz také: 1. správa FMV, vědecko-technická rozvědka, 69. odbor I. správy

---