Zástupce náčelníka Správy vyšetřování StB

Byl podřízen náčelníku správy, přičemž zejména:

  1. zastupoval náčelníka správy v době jeho nepřítomnosti, a to v plném rozsahu práv, povinností a odpovědnosti náčelníka správy, kromě věcí, které si náčelník správy vyhradil;
  2. řídil náčelníky odborů vyšetřování správy a útvarů vyšetřování StB ve věcech vyšetřování s výjimkou těch, které si náčelník správy vyhradil;
  3. organizoval poskytování metodické pomoci odborům vyšetřování StB KS SNB a zevšeobecňování zkušenosti ze státobezpečnostního vyšetřování; 
  4. zpracovával návrhy zaměření činnosti státobezpečnostního vyšetřování a odpovídá za informace ve vyšetřovaných věcech; 
  5. odpovídal za činnost svěřených organizačních celků, působil na racionalizaci pracovních postupů a pracovních návyků a na zvyšování politické o odborné úrovně příslušníků SNB, zařazených na správě (dále jen „příslušníci správy"); 
  6. vyhodnocoval dosažené pracovní výsledky a pravidelně informoval náčelníka správy o plnění rozhodujících úkolů;
  7. podílel se na tvorbě zásadních rozhodnutí a na činnosti v poradních orgánech náčelníka správy;
  8. plnil další úkoly podle rozhodnutí náčelníka správy. 

Viz také: Správa vyšetřování Státní bezpečnosti, náčelník Správy vyšetřování StB

---