vnitřní odbor SV StB

Sekretariát SV StB (1962-1966), vnitřní oddělení (1971-1974), vnitřní odbor SV StB FMV (1975-1980) zabezpečoval chod služby na → Správa vyšetřování Státní bezpečnosti a plnil další úkoly uložené mu → náčelník Správy vyšetřování StB.

V čele odboru byl náčelník, který byl podřízen → zástupce náčelníka Správy vyšetřování StB.

Náčelníci:

 • 1956-1960: Švanda Oldřich
 • 1960-1961: Neumann Zdeněk
 • 1961-1962 (dočasně pověřen): Pivoňka Vladislav
 • 1962-1963: Neumann Zdeněk
 • 1963-1971: Matějka Miroslav
 • 1971: Pivoňka Vladislav
 • 1971-1972 (1974?): Hanuš Karel
 • 1974-1979: Matějka Miroslav
 • 1979-1980: Koukalová Libuše

Odbor plnil zejména tyto úkoly: 

 • zajišťoval administrativní práce spojené s vedením lhůtníků úkolů, předkládáním a vybavováním písemnosti pro náčelníka SV StB a jeho zástupce; 
 • připravoval náčelníku SV StB potřebnou dokumentaci pro jednání štábu a porad a vyhotovoval zápisy z těchto jednání; 
 • zpracovával návrhy opatření z oblasti kádrové a personální práce; 
 • zpracovával rozbory stavu kázně a připravoval podle pokynů náčelníka SV StB podklady k jeho rozhodnutím n podnětech a stížnostech k postupu vyšetřovatelů StB při vyšetřování; 
 • zajišťoval po organizační stránce mezinárodní styky; 
 • zabezpečoval mobilizační a služební přípravu, ochranu utajovaných skutečností a chod stálé služby; 
 • organizoval ve spolupráci s tiskovým odborem sekretariátu FMV publikační činnost; 
 • zajišťoval materiálně technické a finanční zabezpečení SV StB;
 • zajišťoval spisovou činnost SV StB a vede evidenci rozkazů, nařízení a služebních předpisů; 
 • řídil dopravní četu. 

 

---