zpravodajská hra

Aktivní, cílevědomý agenturně operativní proces, představující široký komplex operativních kombinací v jejich vzájemných souvislostech. Cílem bylo udržovat s protivníkem kontakt, poznávat jeho záměry, formy a metody práce, získávat stále nové informace a ovlivňovat jím přijímaná rozhodnutí v prospěch komunistické rozvědky. 

---