Organizační a operační odbor X. správy

  • 1974 - do 5. 3. 1986 jako Vnitřní odbor

Vedení:

  • 1974 - 1981 plk. JUDr. Josef Matoušek (náčelník)
  • 1982 - 1988 plk. JUDr. Jiří Průšek (náčelník)
  • 1976 - 1977 plk. JUDr. Antonín Stýblo (zástupce náčelníka)

Vnitřní odbor připravoval návrhy interních předpisů X. správy FMV, zabýval se připomínkovým řízením a vedl dokumentaci zákonů a resortních předpisů. Odbor organizoval a prováděl opatření související s ochranou utajovaných skutečností, zajišťoval materiální a finanční zabezpečení celé správy a jejích příslušníků i její dopravní službu. Zajišťoval pro operativní pracovníky X. správy FMV krycí doklady s falešnými jmény i osobními údaji, vedl evidenci konspiračních bytů (inventury, získání, výměna, zrušení).

Odbor se zabýval administrativní a spisovou službou, řídil a vykonával stálou službu. Věnoval se problematice mobilizační a bojové pohotovosti a zajišťoval bojovou a tělesnou přípravu příslušníků správy. Na základě rozhodnutí náčelníka správy prováděl vnitřní odbor kontrolu a prověřoval plnění rozkazů, prošetřoval případy úniku státního tajemství a měl prošetřovat i případné stížnosti občanů. Odbor plnil i konkrétní úkoly v oblasti prohlubování vzájemné spolupráce s bezpečnostními orgány „spřátelených“ zemí.

Viz také: X. správa FMV

---