rozvědná operace

Plánované a koordinované nasazení rozvědných sil a prostředků odpovídajícími metodami proti objektům rozvědného zájmu za účelem dosažení důležitého cíle ve strategickém směru. 

---