svazky řádu 9

I. správa MV pod tímto označením registrovala objektové svazky aktivních opatření. Registrační čísla byla vždy pětimístná, ale začínala číslicí "9". Většina těchto svazků byla při skartacích v r. 1989 zničena. Zachovala se jen malá část. Fragmenty a výsledky aktivních opatření, tedy knížky, články, prohlášení a letáky vydávána se zachovaly ve fondu I. správy MV tzv. MTH (materíály trvalé hodnoty). Archivní čísla v tomto fondu začínají číslicí "2".

Viz také: aktivní opatření, svazková agenda, operativní svazek

---