25. odbor I. správy

  • 33. odbor - obrany a inspekce (1971 - 1974), 33. odbor - kontroly, obrany a ochrany utajovaných skutečností (1974 - 1982), 25. odbor - obrany a ochrany aparátu československé rozvědky

Vedení odboru:

  • 1971 - 1975 náčelník pplk. René Kraus "Kinský"
  • 1975 - 1982 náčelník pplk. Josef Němec "Nový"
  • od 1981 velitel ostrahy 33. odboru mjr. František Cuchý
  • 1988 - 1990 náčelník mjr. JUDr. Vladimír Sejkora "Artuš"

Odbor do r. 1974 byl operativním útvarem I. správy FMV, který organizoval a koordinoval oblasti práce rozvědky spojené se zajišťováním její bezpečnosti. Cílem činnosti bylo předcházet ohrožení bezpečnosti rozvědky, jejích pracovníků i utajených skutečností ze strany speciálních nepřátelských služeb. Sledoval zájem a snahy nepřátelských speciálních služeb o proniknutí do čs. rozvědky, získané signály a poznatky analyzoval a předkládal návrhy a doporučoval opatření k zajištění bezpečnosti rozvědné práce. Vykonával kontrolně inspekční činnost na základě konkrétních příkazů náčelníka I. správy. Objasňoval případy porušení služebních předpisů a nařízení náčelníka a předkládal je k vyšetřování inspekci MV ČSSR.

V r. 1974 se z odboru vyčlenila inspekční skupina (viz: Inspekce náčelníka I. správy)

Odbor organizoval koordinoval a realizoval úkoly spojené s obranou rozvědného aparátu včetně technické obrany vyčleněných objektů I. správy. Odbor zejména zjišťoval zájem a motivy nepřátelských speciálních služeb o příslušníky československé rozvědky, případně porušování povinnosti zachovávat mlčenlivost o utajovaných skutečnostech se kterými se seznámili během působení na I. správě. Prováděl preventivní kontrolu vybraných bývalých příslušníků I. správy, kteří byli propuštěni nebo uvolněni z aktivní služby. Prováděl s bývalými příslušníky správy preventivní obranné pohovory, jejich vytěžování po návratu ze zahraničí a zjišťoval další skutečnosti nezbytné pro obranu aparátu rozvědky.

Viz také: 1. správa FMV

---