ideový spolupracovník

(IS) - kategorie tajného spolupracovníka čs. rozvědky. Ideový spolupracovník byl čs. občan, politicky vyspělý a zcela oddaný socialistickému zřízení, získaný pro tajnou a pravidelnou spolupráci s rozvědkou v zahraničí. IS mohl také spolupracovat na území ČSSR při rozpracování bází k objektům rozvědného zájmu, nebo jako pomocný TS (držitel krycí adresy, propůjčeného bytu apod.) Členství v KSČ bylo k získání doporučující okolností. Nemohlo se získávat IS z řad nomenklaturních funkcionářů nebo pracovníků stranických orgánů. Využití IS muselo odpovídat cíli získání TS s přihlédnutím k jeho možnostem, schopnostem a stupni připravenosti, tj. od podávání informací k agenturně operativnímu prostředí a objektům přes typování a předávání styků až po praktickou náplň práce pracovníků rozvědky, včetně politické a materiálové produkce, ochrany ekonomiky ČSSR a RVHP a získání jiných osob k tajné spolupráci. IS byli aktivně využíváni také v oblasti obrany ZÚ ČSSR a čs. Kolonií v zahraničí i jako podstavy nepřátelským speciálním službám.

Pracovníci rozvědky v zahraničí udržovali s IS zpravidla přímý osobní styk, který konspirují podle podmínek legalizace pracovníka rozvědky, postavení IS a přihlíželi ke specifickým podmínkám agenturně operativního prostředí.

viz také: kategorie tajných spolupracovníků

---