Analyticko-obranné oddělení nelegální rozvědky

Náčelník oddělení:

  • pplk. Václav Urban "Korda" (od 1. února 1969 – 1976)
  • mjr. Jaromír Foldyna "Fábera" (1979)

Oddělení (od r. 1971 – 13. oddělení) bylo v rámci organizační struktury I. správy FMV zařazeno pod nelegální rozvědku. Realizovalo analytickou činnost potřebnou k řízení nelegální rozvědky a preventivní obranu nelegálného rozvědného aparátu v zahraničí, jeho forem a metod práce. Kontrolovalo a prověřovalo u nelegálního rozvědného aparátu v ČSSR a bývalých nelegálních rozvědčíků a kandidátů dodržování konspirace. Zpracovávalo produkci nelegální rozvědky před předáním zpráv jiným složkám. Zajišťovalo a provádělo všechny úkony spojené se zabezpečováním finančních náležitostí nelegálních rozvědčíků.

Viz také: 1. správa FMV, nelegální rozvědka

---