Inspekce náčelníka Správy vyšetřování StB

Plnila tyto úkoly:

  • prováděla kontrolní a inspekční činnost podle pokynů náčelníka správy; prověřovala plnění úkolů vyplývajících z resortních předpisů;
  • vyřizovala stížnosti, oznámení a podněty občanů a příslušníků správy;
  • objasňovala kázeňské přestupky příslušníků správy určené náčelníkem správy a prováděla procesní úkony na dožádání jiných orgánů činných v trestním řízení;
  • vyhodnocovala úroveň morálně politického stavu příslušníků správy a prováděla rozbor kázeňské praxe;
  • vedla přehled o úkolech, které pro správu vyplývají z plánu činnosti FMV, rozhodnutí a pokynů ministra vnitra ČSSR, jím pověřeného náměstka a náčelníka správy; kontroluje dodržování termínů pro jejich splnění.

Viz také: Správa vyšetřování Státní bezpečnosti, náčelník Správy vyšetřování StB

---