osobní svazek kádrového příslušníka

Podle Směrnice pro evidenci, statistiku a administrativu svazkové agendy na I. správě SNB se osobní svazek kádrového příslušníka zakládal na příslušníka I. správy SNB, který vyjíždel do zahraničí v legalizačním krytí.

viz také: legalizace, legální rezidentura

---