Emanuel Havlík

Plk. Emanuel Havlík „Hlavsa“ (nar. 22.5.1932)​, v KSČ od 10. února 1948, v letech 1953-1954 studoval na fakultě mezinárodních vztahů v Praze. V r. 1956 vyslán na Státní institut mezinárodních vztahů do Moskvy. V r. 1960 studia ukončil a získal titul JUDr. Od 1. srpna 1960 do 31. srpna 1961 nastoupil v hodnosti poručíka k II. správě MV, poté k rozvědce na 2. odbor, kde zpracovával problematiku Mexika. V letech 1964-1969 působil v Kolumbii na→ rezidentuře v Bogotě. V roce 1970 se stal členem ideologické komise → HV KSČ na Ministerstvu vnitra ČSSR. Od 8. března 1971 dočasně jmenován náčelníkem → 36. odboru (aktivní a vlivová opatření). V srpnu 1972 povýšen na majora. Od 29. prosince 1973 přemístěn na → 52. odbor a v letech 1973-1977 působil jako → rezident na rezidentuře v New Yorku. Aktivně spolupracoval s KGB a počas zahraničních misí se nechal pod kontrolou Sovětů naverbovat CIA. Jeho práce byla KGB kladně hodnocena. V r. 1978 absolvoval kurz rozvědné školy KGB v Moskvě a v srpnu 1978 byl povýšen do hodnosti podplukovníka. V roce 1980 ukončil nadstavbové studium VUML prací na téma Kritika současné ideologie a politiky antikomunismu. Zabýval se rovněž problematikou ideologické diverze. Od 1. listopadu 1980 jmenován 1. zástupcem náčelníka Zpravodajské správy Hlavní správy Pohraniční stráže a Ochrany státních hranic. Od listopadu 1981 byl předsedou čs. delegace v Československo-rakouské komisi pro šetření událostí na společných státních hranicích. Od 1. prosince 1982 mimořádně povýšen na plukovníka. K 1. lednu 1985 byl dočasně jmenován a od 1. září jmenován náčelníkem VI. správy SNB, kde působil až do 31. července 1988.​ Ze služebního poměru uvolněn 15. září 1990, kdy odešel do důchodu.

Viz: 1. správa FMV

---