legenda schůzky

Předem mezi příslušníkem rozvědky a tajným spolupracovníkem připravené a dohodnuté vysvětlení (zamaskování) rozvědného charakteru vzájemného styku pro případ kontroly (i náhodné) na schůzce při nutnosti dát jakékoliv objasnění schůzky. Legenda schůzky byla zpracována s ohledem na oficiální postavení příslušníka rozvědky a TS, charakter a místo jejich schůzky. Při změně podmínek schůzky i s ohledem na případné jiné okolnosti se legenda upravovala.

viz také: legenda

---