36. odbor I. správy

 • desinformační oddělení (1963), Odbor aktivních opatření a desinformací - 8. odbor (1964-1968), 1. oddělení 3. odboru Správy B (1969 - 1971), Odbor psychologických operací I. správy FMV (1971-1974), 36. odbor - aktivních a vlivových opatření (1974 - 1989)

Vedení odboru:

 • od 1. ledna 1963 – 1964 náčelník kpt. Jaromír Zbořil Zajíc
 • od 1. února 1964 – 1969 náčelník mjr. Jiří Stejskal „Borecký“
 • od 1. února 1964 – 1966 zástupce náčelníka kpt. Ladislav Bittman „Brychta“
 • od 1. července 1968 - 1969 zástupce náč. odboru pplk. JUDr. Karel Fremund „Fikar“​
 • 1969 – 1971 náčelník pplk. PhDr. Jan Ondrovčák Ostrovský
 • 1971 – 1973 náčelník kpt. JUDr. Emanuel Havlík Hlavsa
 • 1973 – 1974 náčelník pplk. Josef Němec Nový“ (zástupce náčelníka odboru od 1972)
 • od 1. června 1974 náčelník plk. PhDr. Jan Ondrovčák Ostrovský
 • 1977 - 1981 zástupce náčelníka odboru pplk. Jaroslav Škaroupka „Škácha“​
 • 1979 zástupce náčelníka odboru pplk. František Šefr „Pála
 • 1981 - náčelník plk. Václav Smíšek „Stárek
 • od 1. října 1988 náčelník mjr. Jaroslav Sládeček Pánik

Odbor I. správy MV, který řídil a prováděl psychologické akce a operace v souladu se zaměřením rozvědky v oblastech politické, ekonomické, vědecko-technické, vojenské, boje proti emigraci, boje proti speciálním službám, boje proti nástrojům psychologické války nepřítele. Aktivní opatření (AO) byla realizována v samostatných operacích, které komplexně a dlouhodobě sledovaly strategické cíle konkrétní sledované problematiky (např. podpora  „mírového“ hnutí v západní Evropě, kompromitace NATO, disentu v ČSSR nebo demokratického exilu). Operace prováděné specifickými rozvědnými formami práce zejména v kapitalistických a rozvojových státech  měly na sebe navazovat a postupně gradovat.

Smyslem aktivních a vlivových opatření bylo ovlivňovat postoje a jednání jednotlivců, skupin osob a obyvatelstva určité zájmové oblasti či rozhodovacích center ve prospěch zahraniční politiky komunistického bloku. Systematická vlivová opatření jako první z útvarů Státní bezpečnosti zavedla  I. správa MV, která v roce 1964 rozšířila specializované pracoviště rozvědky na 8. odbor aktivních opatření. V průběhu šedesátých let byla vybudována malá pracoviště DEZO také u kontrarozvědné správy a vojenské kontrarozvědky. Jejich činnost byla koordinována  s obdobným  aparátem  Zpravodajské  správy  Generálního  štábu (ZSGŠ).

Speciální pracoviště I. hlavní správy KGB ve spolupráci s identicky zaměřenými úseky satelitních rozvědek produkovala  ohromné množství falešných informací. Zájmem sovětského bloku bylo využívat dezinformací a  jiných aktivních opatření namířených proti zemím hlavního protivníka.

Náměty na aktivní opatření rozvědky směřovaly zejména k organizování, podpoře anebo využívání masových či jiných významných akcí, ovlivňování politiky prostřednictvím vysoce postavených osobností, organizací a skupin, využívání věrných napodobenin dokumentů včetně periodik a letáků (operace Neptun), diskreditaci či skandalizaci osob, dezinformování nepřátel a zpravodajské hry pod cizí vlajkou.

V období let 1971-1974 měl odbor kolem 48 pracovníků. K 1.7.1978 došlo k reorganizaci 36. odboru a k 1.12.1979 bylo u odboru zrušeno agenturně operativní oddělení v počtu 11 míst.

V roce 1989 měl 36. odbor strukturu:

 •  Vedení odboru
 •  Vnitřní skupina
 •  Technická skupina
 •  1. oddělení – Politický úsek
 •  2. oddělení – Ideodiverzní centrály (IDC)

Viz také: 1. správa FMV, Správa B, aktivní opatření, desinformace

---